Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

Zhodnocovanie finančných prostriedkov

Služba "Zhodnocovanie finančných prostriedkov" je určená pre investorov, ktorí majú záujem zhodnotiť svoje investície prostredníctvom nákupu a predaja komodít. Spolupráca prebieha na základe mandátnej zmluvy.

Prostredníctvom služby Zhodnocovanie finančných prostriedkov máte možnosť využiť služby:

- Nákup komodít prostredníctvom Vašej, našej alebo spoločnej spoločnosti po dohode
- Umiestnenie tovaru na trh
- Zhodnotenie finančných prostriedkov formou nákupu a predaja komodít
- Analýza trhu, prieskum trhu podľa požiadaviek zadávateľa (prieskum ceny tovarov na trhu...)
- Oslovenie renomovaných spoločností - dodávateľov a dohodnutie kontraktu na pravidelné dodávky
- Oslovenie renomovaných spoločností - odberateľov a dohodnutie kontraktu na pravidelný odber
- Párovanie obchodných prípadov a realizácia
- Overovanie ponúk – RELEVANCIA / REÁLNOSŤ
- Posúdenie medzinárodných obchodných procedúr (obchodné a platobné podmienky, logická náväznosť jednotlivých krokov, dodacie podmienky... )
- Vyhľadanie referencií a odporúčaní na Vami definovaného partnera (podľa cenovej ponuky, ktorú pre Vás pripravíme)
- Osobné stretnutia s Vami definovanými subjektmi, ktoré potrebujete overiť z pohľadu dôveryhodnosti  a reálnosti ich ponuky (podľa cenovej ponuky, ktorú pre Vás pripravíme)
- Komunikácia s potenciálnymi obchodnými partnermi a príprava a koncepcia konkrétneho obchodného prípadu
- Diskrétnosť a zachovanie dôverných informácii, spoľahlivosť a serióznosť na základe zmluvy o mlčanlivosti
Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa služieb, ktoré Vám ponúkame, môžete nás kontaktovať

komodity kontakt Dohodnúť osobné rokovanie

komodity kontakt Prečo si vybrať práve nás?

komodity kontakt Vyhľadanie odberateľa

komodity kontakt Vyhľadávanie spoľahlivého dodávateľa

komodity kontakt Služba zabezpečenia dopravy kombinovanou dopravou s preložením tovaru