Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

Vyhľadanie odberateľa kupujúceho na objednávku

Služba "Vyhľadanie Odberateľa (kupujúceho) na objednávku" je určená pre partnera, investora, kupujúceho, alebo spoločnosť, ktorá fyzicky reálne obchoduje. Prostredníctvom služby vyhľadania partnera pre obchod s komoditami máte možnosť využiť služby:

Spolupráca prebieha na základe mandátnej zmluvy

- Vyhľadávanie a identifikovanie odberateľa a overenie finančných schopností, či odberovej kapacity je hlavná náplň našej práce.
- Overenie spoločnosti na internete i mimo neho
- Analýza trhu, prieskum trhu podľa požiadaviek zadávateľa (prieskum ceny tovarov na trhu...)
- Vyhľadanie kontaktov a informácií o spoľahlivosti obchodného partnera
- Oslovenie renomovaných  spoločností v mene Vašej spoločnosti so zistením voľných odberových kapacít
- Overenie pravosti SGS certifikátov a iných dokumentov
- Overovanie pravosti dopytu – RELEVANCIA / REÁLNOSŤ
- Posúdenie medzinárodných obchodných procedúr (obchodné a platobné podmienky, logická náväznosť jednotlivých krokov, dodacie podmienky... )
- Spolupráca s ambasádami v zahraničí (podľa potrieb a požiadaviek zadávateľa)
- Vyhľadanie referencií a odporúčaní na Vami definovaného partnera
- Vyhľadávanie v databázach (voľne dostupných)
- Osobné stretnutia s Vami definovanými subjektmi, ktoré potrebujete overiť z pohľadu dôveryhodnosti  a reálnosti ich dopytu
- Komunikácia s potenciálnymi obchodnými partnermi a príprava a koncepcia konkrétneho obchodného prípadu
- Diskrétnosť  a zachovanie dôverných informácii, spoľahlivosť a serióznosť

komodity kontakt Dohodnúť osobné rokovanie

komodity kontakt Prečo si vybrať práve nás?

komodity kontakt Ďalšia služba: Vyhľadanie dodávateľa

komodity kontakt Služba pre investora

komodity kontakt Služba zabezpečenia dopravy kombinovanou dopravou s preložením tovaru