Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

Vyhľadanie dodávateľa- predávajúceho na objednávku

Služba "Vyhľadanie dodávateľa (predávajúceho) na objednávku" je určená pre partnera, investora, kupujúceho, alebo spoločnosť, ktorá fyzicky reálne obchoduje. Prostredníctvom služby vyhľadania partnera pre obchod s komoditami máte možnosť využiť služby:

Spolupráca prebieha na základe mandátnej zmluvy

- Vyhľadávanie a identifikovanie dodávateľa a overenie skladových zásob a kapacity (je hlavná náplň našej práce).
- Overenie spoločnosti na internete i mimo neho
- Analýza trhu, prieskum trhu podľa požiadaviek zadávateľa (prieskum ceny tovarov na trhu...)
- Vyhľadanie kontaktov a informácií o spoľahlivosti obchodného partnera
- Oslovenie renomovaných  spoločností v mene Vašej spoločnosti so zistením voľných kapacít
- Overenie pravosti SGS certifikátov a iných dokumentov
- Overovanie ponúk – RELEVANCIA / REÁLNOSŤ
- Posúdenie medzinárodných obchodných procedúr (obchodné a platobné podmienky, logická náväznosť jednotlivých krokov, dodacie podmienky... )
- Spolupráca s ambasádami v zahraničí (podľa potrieb a požiadaviek zadávateľa)
- Vyhľadanie referencií a odporúčaní na Vami definovaného partnera
- Vyhľadávanie v databázach (voľne dostupných)
- Osobné stretnutia s Vami definovanými subjektmi, ktoré potrebujete overiť z pohľadu dôveryhodnosti  a reálnosti ich ponuky
- Komunikácia s potenciálnymi obchodnými partnermi a príprava a koncepcia konkrétneho obchodného prípadu
- Diskrétnosť  a zachovanie dôverných informácii, spoľahlivosť a serióznosť

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa služieb, ktoré Vám ponúkame, môžete nás kontaktovať

komodity kontakt Dohodnúť osobné rokovanie

komodity kontakt Prečo si vybrať práve nás?

komodity kontakt Ďalšia služba: Vyhľadanie odberateľa

komodity kontakt Služba pre investora

komodity kontakt Služba zabezpečenia dopravy kombinovanou dopravou s preložením tovaru