Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

Prekladateľské služby obchodná angličtina

Služba "Tlmočenie, prekladateľstvo" poskytuje kvalifikovaný a skúsený pedagóg so vzdelaním v odboroch anglický jazyk a literatúra, manažment, pedagogika, online vzdelávanie a so skúsenosťami v prekladaní rôznych druhov textu.

OBCHODNÁ ANGLIČTINA - CENNÍK:

SlužbaPopis služby* SadzbaPoznámka
Editovanie Anglické texty (gramatika a štylistika) 5 eur za normostranu

V prípade veľmi nízkej kvality zadaného textu je nutný nový preklad s príslušnými sadzbami.

Tlmočenie Konzekutívne (tlmočenie prejavu v niekoľkominútových úsekoch) z/do angličtiny z/do slovenčiny – všeobecná a obchodná angličtina 330 eur nasadenie tlmočníka na celý deň (8 hodín)
minimálne 60 % celodennej sadzby nasadenie tlmočníka na poldeň (4 hodiny)
iné časové rozpätia nasadenie tlmočníka podľa dohody
Preklady Z/do angličtiny z/do slovenčiny – všeobecná a obchodná angličtina 20 eur za normostranu Normostrana = 1800 znakov s medzerami (Word Document)
Vyučovanie anglického jazyka Vyučovanie anglického jazyka individuálne alebo v skupinách 20 eur 60 min.
Vyučovanie anglického jazyka online (Skype) 25 eur 30 min.