Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

Predaj tovaru s DPH alebo bez DPH?

02

Pri obchodnom vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je založený na zmene vlastníckeho vzťahu k tovaru – teda na predaji – je dôležité vedieť, za akých podmienok predávajúci vo faktúre pripočítava k cene tovaru aj DPH. V zásade platí, že predávajúci môže na faktúre k cene tovaru pripočítať DPH len v takom prípade, ak je registrovaným platcom DPH. To ale neznamená, že tak urobí vždy pri predaji tovaru.

Presná právna úprava je uvedená v zbierkach zákonov príslušných štátov, kde sú predávajúci registrovanými platcami DPH, resp. kde majú sídlo. Pri posudzovaní toho, podľa zákonov ktorého štátu sa má posudzovať konkrétny obchodný prípad nie je dôležité, kde má predávajúci sídlo, ale kde je registrovaným platcom DPH a kde je miesto plnenia – teda miesto dodávky tovaru. V rámci EU je legislatíva v tomto smere do značnej miery unifikovaná. Ak má napríklad predávajúci sídlo v Českej republike, ale vzhľadom na svoje obchodné aktivity je registrovaným platcom DPH na Slovensku a predáva tovar s tým, že miestom plnenia (dodávky) je Slovensko, vtedy sa uplatnenie DPH posudzuje, ako by dodávateľom bol slovenský subjekt.

Všeobecným pravidlom je, že ak predávajúci je registrovaný platca DPH v krajine, kde je aj miesto plnenia (dodávka tovaru), vtedy predávajúci ku cene tovaru na faktúre pripočíta aj DPH. V takomto prípade teda nie je možné kúpiť tovar bez DPH. Toto obmedzenie zaniká, ak miesto plnenia je v inej krajine EU (teda tovar bol vyvezený do inej krajiny) a kupujúci je v krajine plnenia registrovaným platcom DPH. Rovnako toto obmedzenie zaniká, ak miestom plnenia je krajina mimo EU. V takomto prípade nie je dôležité, či kupujúci je v tejto krajine mimo EU registrovaným platcom DPH.

Príklad 1:

Predávajúci je registrovaným platcom DPH na Slovensku a miestom plnenia (dodávky tovaru) je Slovensko. Vtedy predávajúci pripočíta k cene tovaru na faktúre aj DPH.

Príklad 2:

Predávajúci nie je registrovaným platcom DPH. V takomto prípade predávajúci na faktúre uvádza len cenu tovaru bez DPH bez ohľadu na miesto (krajinu) plnenia.

Príklad 3:

Predávajúci je registrovaným platcom DPH na Slovensku a miestom plnenia (dodávky tovaru) je Česká republika. Teda tovar opustí územia Slovenska. Ak je kupujúci v Českej republike registrovaným platcom DPH, vtedy predávajúci uvádza na faktúre len cenu tovaru, teda bez DPH. Ak ale kupujúci nie je v Českej republike registrovaným platcom DPH, vtedy predávajúci pripočíta k cene tovaru na faktúre aj DPH. Nie dôležité, kde majú predávajúci a kupujúci sídlo, ale či sú v krajine plnenia (v tomto prípade v Českej republike) registrovanými platcami DPH.

Príklad 4:

V príklade 3 je uvedený obchodný prípad, keď tovar prekročí hranice medzi dvomi štátmi v rámci EU. V príklade 3 nie je dôležité, či tovar bol vyrobený na Slovensku, alebo či ho predávajúci na Slovensku kúpil. Ak teda predávajúci tovar najprv kúpil od poľského výrobcu a následne ho predal do Českej republiky, aj takýto prípad sa posudzuje podľa príkladu 3.

Príklad 5:

Príklad 3 popisuje predaj tovaru, kedy predávajúci je registrovaným platcom DPH na Slovensku a miestom plnenia (dodávky tovaru) je Česká republika. Vtedy predávajúci uvádza na faktúre len cenu tovaru, teda bez DPH. Ak ale predávajúci je registrovaným platcom DPH aj v Českej republike vtedy predávajúci pripočíta k cene tovaru na faktúre aj DPH. Sadzba DPH je v takomto prípade podľa legislatívy platnej v krajine plnenia, v tomto prípade teda podľa zákonov platných v Českej republike.

Príklad 6:

Predávajúci je registrovaným platcom DPH na Slovensku a miestom plnenia (dodávky tovaru) je krajina mimo EU. Vtedy predávajúci uvádza na faktúre len cenu tovaru, teda bez  DPH.

1 Často kladené otázkyAké najmenšie množstvo tovaru je možné objednať?
Akými komoditami sa zaoberáte?Čo má obsahovať cenová ponuka?
Je tovar reálny - overený? Ako?Máte dopyt aj na iné komodity ako tie na stránke?
Máte tovar na sklade?Predaj tovaru s DPH alebo bez DPH?
Predali ste niečo za predchádzajúce obdobie?Som sprostredkovateľ, môžem s Vami spolupracovať
Ste sprostredkovatelia?Viete pre mňa vyhľadať tovar na objednávku?
Vyhľadávate odberateľov ak som majiteľom tovaru?