Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

Predaj CDRO DIN 51605 surový repkový olej

Ako nakupovať CDRO? Ohľadom kúpy CDRO navštívte túto stránku

Autocisterna pohľad z horaCDRO ponúkame na predaj a zároveň ho aj dopytujeme od rafinérii z celého sveta. CDRO vyrába mnoho rafinérii a keďže je po tejto surovine pomerne veľký dopyt je jasné, že sa touto komoditou zaoberá veľká časť ľudí. Nie všetci, ktorí tovar ponúkajú, ho vedia preukázať  a nie všetci, ktorý tvrdia, že o tovar majú záujem, majú naň preukázateľné prostriedky. Ako z tejto informačnej vojny von? Preukazovanie tovaru a finančných prostriedkov má v obchode s CDRO pravidlá a tie sa musia dodržiavať.

Keďže veľké rafinérie majú dostatok klientov a zároveň dodávateľov suroviny – repky olejnej, je na ich výbere, komu tovar predajú a komu nie. Klient, ktorý chce s CDRO obchodovať, si mnohokrát myslí, že sa mu takáto rafinéria prispôsobí a zástupcovia rafinérii si myslia, že prispôsobiť by sa mal kupujúci. Riešením je hľadanie kompromisov. Rafinéria potrebuje klienta na ďalšiu existenciu a klient potrebuje rafinériu na ďalšie možnosti obchodu. Takže obaja sú si rovní, len sa musia dohodnúť.

Pre medzinárodný obchod s komoditou CDRO sú typické nasledovné aspekty:

V medzinárodnom obchode sa každodenne uzatvárajú veľké kontrakty, obrovské množstvá tovaru menia svojich majiteľov a miliónové či miliardové finančné sumy sa posielajú z bánk kupujúcich do bánk predávajúcich. Dopravné spoločnosti od obrovských zaoceánskych tankerov až po malé autá vozia tovar po celej zemeguli. Nikto teda nepochybuje o tom, že medzinárodný obchod je každodenná realita a mnohí účastníci týchto obchodov majú s medzinárodným obchodom reálne skúsenosti.

Žiaľ, nie všetci ľudia, ktorí ponúkajú tovar alebo peniaze za tovar sú schopní svoje sľuby aj dodržať. Okrem takýchto sľubujúcich „obchodníkov“ je tu ešte aj veľká skupina vyložených podvodníkov, ktorí zámerne poskytujú nepravdivé informácie o tovare alebo peniazoch a zavádzajú svojich obchodných partnerov. Účelom je samozrejme dostať sa ku priamemu zdroju tovaru či priamemu kontaktu na skutočného kupujúceho. No a nie je ničím výnimočným ak takýto podvodníci lákajú od účastníkov obchodu finančné zálohy za ktoré poskytujú prísľub reálneho obchodu. Ten sa žiaľ nikdy neuskutoční, pretože podvodníci sľubované možnosti nemajú a keby aj mali, ich zámerom je podvod, nie skutočný obchod.

Našou snahou je do maximálnej možnej miery eliminovať nereálne obchody a koncentrovať sa len na tie prípady, kedy je možné existenciu tovaru jednoznačne preukázať a rovnako aj existenciu peňažných zdrojov na kúpu vie banka jednoznačne potvrdiť. Preto sú požiadavky spoločností a subjektov, s ktorými spolupracujeme, možno na prvý pohľad príliš náročné. Jediným zámerom ale je spájať len reálnych kupujúcich a reálnych predávajúcich. V konečnom dôsledku to šetrí veľa času a peňazí, no a samozrejme aj veľa nervov

Klient chce vedieť a má pochybnosti:

  • Existuje tovar?
  • Existuje rafinéria na výrobu CDRO? Ako sa volá, má webovú stránku, je možné ju preveriť cez ministerstvo zahraničného obchodu?
  • Existujú povolenia na vývoz a dovoz?
  • Existujú certifikáty a sú zaslané dokumenty (napr. mailom) pravé?

A samozrejme má klient a zákazník (profesionál) množstvo ďalších otázok, na ktoré potrebuje od dodávateľa odpovede a my - ako sprostredkovatelia - mu na tieto odpovede musíme vedieť odpovedať.

Ak teda tovar CDRO existuje, viaže sa na tovar množstvo vysvetlení:

  • Úroda (repka olejná) je pestovaná pre konkrétneho klienta na základe zmluvy
  • Klient - Obchodník/Rafinéria/Pestovateľ - Fabrika, čiže rafinéria na výrobu CDRO dokáže tento produkt vyrobiť a je teda vybavená na výrobu tohto tovaru a má potrebné stroje – lisy a iné potrebné zariadenia.
  • Rafinéria funguje dlhšiu dobu a je možné ju preveriť- Certifikáty udeľuje niekoľko známych certifikačných spoločností, ktorými sú napr. SGS a pod.
  • ISCC certifikáty o uhlíkovej udržateľnosti sú vydávané na jeden rok a po roku sa rafinéria uchádza o získania certifikátu znova. Niektoré rafinérie k nákupu poskytujú vzorky CDRO.
  • Každá rafinéria má pre medzinárodný obchod stanovené iné podmienky, ale väčšie výrobne a hlavne tie, ktoré sú na trhu dlhšie, sa väčšinou riadia podľa štandardných podmienok.

Ak chcete viac informácii o CDRO ako produkte potom navštívte stránky: