Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

Prečo si vybrať práve nás?

Máme radi túto otázku, pretože a už teraz vieme, že je opodstatnená

 • Šetrenie peňazí a šetrenie času

Každý vie ako dôležité je šetrenie svojho vlastného času. Teraz máme na mysli investorov, traderov a obchodníkov s komoditami. Podnikateľ si váži svoj čas a preto aj my sme radi, keď šetria aj našim časom. Hráme vyrovnanú hru. My poskytujeme službu, obchodník príma naše rady alebo dostane objednávku na tovar, čo ho teší rovnako, ak zarobí na zákazke. Sú aj stratové zákazky, kedy kupujúci nepreberie tovar, alebo predávajúci nedodá tovar, aj keď kupujúci objednal kamión na odobratie tovaru zo skladu predávajúceho. S tým nevieme bohužiaľ nič urobiť. Províziu však chceme len vtedy ak predávajúci je spokojný s predajom a kupujúci s kúpou. V predchádzajúcom prípade teda províziu nevyžadujeme.  Províziu vyžadujeme len za uskutočnený a uhradený obchodný prípad.

 • Spoľahlivosť a pravidelnosť

Dnes sa dá len na málokoho spoľahnúť. Toto tvrdenie je čiastočne pravda, ale aj čiastočne nepravda. Mali sme prípad, keď sme spoliehali na dodávateľa, ktorý tvrdil, že tovar má v sklade. Preverili sme sklad a tovar tam bol, o dva dni sme teda poslali objednávku nášho partnera, ktorý o tovar prejavil záujem. Išlo o cukor.  5 kamiónov, ktoré deklaroval dodávateľ ešte aj v deň, keď mal odberateľ prichystané dva svoje kamióny pred bránami skladu však v sklade už nebolo. Predal ich. Ďalšie neboli k dispozícii a tak k obchodu nedošlo. Spoľahlivosť dodávateľa, ktorý mal mať v sklade to čo deklaroval už nebola. Druhý prípad hovorí o tom, že v deň keď mal odoberať tovar iný klient od dodávateľa sme sa mu snažili dovolať. Podarilo sa. Zdvihol a povedal: „Som pred bazénom, na terase svojho domu popíjam suché víno a relaxujem v Španielsku. Svieti slnko a pozerám na oblohu“ Môj kolega to zdvihol a neveril vlastným ušiam. „Čože?“ Spýtal sa neveriacky. Nepripomína Vám to niečo? Áno dovolenka, lenže uprostred sezóny predaja cukru? Kolega sa pýta „dodávateľa“: „Nemali ste náhodou dodať jeden kamión dnes a ďalšie podľa objednávky, ktorú ste mimochodom podpísali a potvrdili svojim podpisom?“ Odpovedal. Odpovedal, no jeho odpoveď by nepotešila nikoho...

Takto si teda spoľahlivosť nepredstavujeme a preto sa pripravte na to, že z našej strany vyvinieme maximálne úsilie preto, aby ste dostali to na čom sa dohodneme!

 • Vedomosti, znalosti, skúsenosti

Máme za sebou prehry. Športovci vedia o čom rozprávame. Podnikanie je prakticky druhom športu, pri ktorom vyžadujete sústredenie, vedomosti nadobudnuté neustálym hľadaním informácii pre klientov, ale aj pre seba, hodiny tréningu, správnu životosprávu – ak to chcete ďaleko dosiahnuť, potom, vytrvalosť – ktorá Vás privedie k cieľu (predaju tovaru), flexibilitu – sme schopní sa prispôsobiť predávajúcemu a rovnako aj kupujúcemu, poprípade tomu, čo vyžaduje trh. Ak napríklad predaj cukru klesne, sledujeme možnosti ako predávať olej a opačne, schopnosť pracovať s adrenalínom. Viera – Veríme že obchod vyjde, veríme, že sa stretneme, veríme, že tovar máte, veríme že máte peniaze. Tu sa však riadime podľa pravidla: „Dôveruj ale preveruj“. Ak má obchod vyjsť potom sa určite uskutoční ak predávajúci tovar chce predať a má ho v sklade (overíme sklad), Ak kupujúci má dostatok peňazí na účte – ukáže výpis účtu, potvrdenie banky, MT799, prípadne BCL.

 • Jazykové vybavenie Tímu: EN / RU / SK / CZ/ HU
 • Inovatívne myslenie
 • Osobný prístup ku každému prípadu podľa potreby zadávateľa

Niektorí podnikatelia tvrdia: „Kupujúcich je menej ako predávajúcich a iný zasa, že predávajúcich je menej ako záujemcov“. My hovoríme to, čo nás naučil jeden obchodný partner: „Predávajúcich je presne tak isto ako kupujúcich!

 • Podpora

Každý obchodný prípad je iný. Prispôsobujeme sa teda momentálnej situácii a hľadáme riešenie ako zvládnuť pre obe strany obchod čo najľahšie. V praxi to znamená, že ak potrebuje kupujúci dopravu a momentálne ju nevie zabezpečiť skoordinujeme preňho dopravu z vlastných „zdrojov“, to jest prostredníctvom kontaktov zo strany predávajúceho, prípadne z kontaktov, ktorých poznáme my z iných obchodov. V iných prípadoch zase ide všetko ako to bolo na začiatku dohodnuté (škoda len, že tých prípadov je málo)

 • Pridaná hodnota - Informácie
 • Chránime všetky informácie, ktoré od partnera dostaneme! Dodržujeme pravidlá medzinárodného obchodu!
 • Nevydávame sa za predávajúcich a ani za kupujúcich, ak nimi naozaj nie sme! Neručíme za tretiu osobu, ale zastupujeme toho, komu absolútne dôverujeme a on dôveruje nám! Poskytujeme pravdivé informácie. Ak nám niekto poskytne nepravdivé informácie, potom s ním nespolupracujeme.
 • Overujeme každú informáciu, ktorú dostaneme a ktorú máme možnosť overiť. Informácie overujeme cez ministerstvá zahraničných vecí štátov, z ktorých informácie pochádzajú. Prípadne hľadáme  dôveryhodný zdroj, ktorý nám veci potvrdí
 • Overujeme údaje na colniciach, a úradoch, kde nám dajú kompetentní ľudia zodpovednú a relevantnú informáciu.
 • Sledujeme zákony a rešpektujeme medzinárodný obchod!
 • Sme zástancami férového obchodu!
 • Stojíme za pravidlom: „Radšej uskutočniť malý obchod s nižším ziskom, ako neuskutočniť obchod s víziou veľkých peňazí“ a za pravidlom: „Podeliť sa, znamená uspieť“

 

 • Známe krédo hovori:

"Boli dvaja: Jeden mal skúsenosti a druhý peniaze. Keď sa lúčili, ten ktorý mal skúsenosti má peniaze a ten ktorý mal peniaze má skúsenosti".

 • Krédo Komodity Online:

"Boli dvaja: Jeden mal skúsenosti a druhý peniaze. Keď sa lúčili, obaja mali aj peniaze aj skúsenosti"!!!

komodity kontakt Služby ktoré poskytuje skupina Komodity Online