Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

Pelety

Čo sú pelety? Pelety alebo peletky sú malé granuly valcového tvaru vyrobené peletizovaním väčšinou z odpadových častí dreva, rastlín, alebo iných organických materiálov. Sú vyrábané strojmi na výrobu peletiek (peletovacie stroje). Používajú sa ako palivo (biomasa), podstielka pod zvieratá a niekedy ako krmivo pre zvieratá. Pelety sú zaraďované mledzi ekologické palivá, pretože vykazujú lepšie výsledky z hľadiska šetrnosti k životnému prostrediu, ako mnohé iné palivá. Pelety sú palivom rastlinného/drevného pôvodu.

Kto a na čo pelety používa? Elektrárne a teplárne pre vykurovanie a vyrábanie elektrickej energie. Domácnosti pre domáce vykurovanie v krboch a kotloch ako palivo. Chovné stanice a farmy na podstielky a kŕmenie zvierat (niektoré druhy drevín však nie sú vhodné pre podstielku, pretože môžu obsahovať toxické látky). V podstate každá krajina, ktorá využíva dotácie z EU fondov na vykurovacie kotle pre domácnosti pelety používa.

Ako sa vyrábajú pelety? Materiál sa melie a lisuje. Drevené pelety sa vyrábajú pod vysokým tlakom, ktorým sa výrazne zvýši teplota „peletovanej“ hmoty a uvoľní sa tzv. lignín (prírodné lepidlo). Táto zložka drží drevnú hmotu pohromade. Z peliet sa touto technológiou (lisovaním) odstráni voda a teda ich výhodou je relatívne nízka vlhkosť i pod 12% a tá umožňuje vysokoúčinné spálenie peliet. A možno aj práve preto dopyt po drevených peletách v EU stúpa.

Aké pelety sú lepšie? S priemerom 6 mm alebo 8 mm? Aké druhy peliet sa vyrábajú z hľadiska hrúbky a dĺžky? Pelety majú tvar valca s priemerom 2,5 – 8 mm. Valce majú rôznu dĺžku, ktorá môže dosiahnuť aj 5 cm. Rozmer pelety závisí od kalibrácie výrobného zariadenia a použitej hmoty určenej na peletovanie. Prevažne sa však vyrábajú 6 mm pelety a tie sa v 90% využívajú na vykurovanie v rodinných domoch a v privátnej sfére. 8 mm priemyselné pelety sa používajú v uhoľných elektrárňach a teplárňach spolu s uhlím a briketami (drevenými i uhoľnými) kvôli zníženiu emisií CO2 v zmysle legislatívy EU.

Aký je rozdiel medzi drevenými a rašelinovými peletami? Hlavný rozdiel je v účinnosti/výhrevnosti. V niektorých prípadoch sa využívajú aj rastlinné pelety z výliskov slnečníc alebo iných plodín, ako je napríklad repka olejná, z ktorých sa vyrábajú rastlinné pelety, medzi ktoré patria aj slamové pelety.

Čo sú priemyselné pelety? Priemyselné pelety 8 mm sa využívajú v uhoľných elektrárňach alebo teplárňach. Priemyselné pelety sú oproti peletám pre domácnosti väčšinou vyrábané z horšieho dreva s väčšou prímesou kôry. Zaujímavosťou je, že rašelinové pelety či brikety sú známe hlavne z Írska, ale práve v Írsku EU zakázala ťažiť rašelinu pre účely spaľovania rašelinových brikiet a peletiek a preto sa vo väčšej miere tieto rašelinové pelety dovážajú z krajín ako Ukrajina, Rusko, Bielorusko...

Aké druhy peliet sa najčastejšie využívajú z hľadiska druhu rastlín?

Drevené pelety - ihličnaté a listnaté dreviny: Borovica, Smrek, Buk, Dub, Miešané

Rastlinné pelety - iné ako drevené: Slnečnica - slnečnicové pelety, Kukurica - kukuričné pelety, Obilné šupiny - pšeničné, jačmenné pelety...

Rašelinové pelety: Rašelina - zemina

Ďalšie pelety - mimo EU sa vyrábajú pelety hlavne z týchto materiálovKokosové palmy - pelety sú vyrobené zo škrupín kokosových orechov. Palmy - palmové pelety sú vyrobené z palmových jadier a iných zvyškov dreva. Ryža - ryžové šupinky

Pelety sa často miešajú, keď napríklad nie je možné oddeliť konkrétne druhy drevín či rastlín od seba. Vtedy sa delia pelety podľa toho, z akej zmesi boli vyrobené a na základe toho a iných kritérií sa im priradí druh (napr. podľa noriem EU).

Aké sú ďalšie kvalitatívne požiadavky na drevené pelety? Prečo sú na trhu žiadané viac svetlé pelety oproti tmavším?

"Farba" (odtieň) peliet. Farba drevených peletiek závisí na druhu použitého dreva a prípadne na prímesiach kôry alebo výroby peletiek z drevín zmiešaného lesa. Svetlé pelety sú žiadanejšie snáď iba z optického hľadiska. Na spaľovanie, pokiaľ tu nie je primiešaná kôra, nemá farba zásadný vplyv.

Ako sa delia pelety z hľadiska kvality a noriem? Hlavné kvalitatívne stupne peliet sú DIN, A1 DIN, A1 DIN + Premium

A1 DIN + PREMIUM je druh peliet z čistých pilín prípadne zo zbytkov po spracovaní smrekového alebo borovicového dreva svetlej farby s čo možno najmenším  množstvom kôry a s čo najnižším množstvom tvoreného popola.

Prečo sa balia pelety do 15 kg vriec? Prečo sa balia do Big-bagov? Voľne ložené pelety sa väčšinou nepredávajú. Prečo? Platí tu zásada - čim väčšie balenie, tým je väčšie percento znehodnoteného materiálu. Na druhej strane stojí manipulácia s peletami na paletách. Pre väčšie kotle, teda spaľovne, sú výhodnejšie zase veľkoobjemové vaky (big-bagy) na paletách. Rovnako aj pre prepravu loďou, vlakom a kamiónom a pre manipuláciu strojmi sú big-bagy výhodnejšie. Tieto veľkoobjemové vaky sú väčšinou koncipované tak, že majú vyprázdňovane na spodnej časti a využívajú sa pre lepšiu manipuláciu pri obsluhe veľkoobjemových násypiek pre teplárne alebo silá a veľkoobjemové zásobníky pred samotným spaľovaním. Ďalší ohľad sa berie v súvislosti s balením napr. do 15 kg vriec a to vzhľadom k normám, ktoré určujú maximálne zaťaženie pre človeka pri zdvihu bremien a pod. Je to ale aj pre jednoduchšiu obsluhu automatického kotla a doplnenie jeho zásobníka nasypaním peletiek.

Voľné ložené pelety sa vo vnútroeurópskych štátoch menej predávajú. Prečo? Voľne ložené pelety sa prepravujú väčšinou z Kanady alebo USA vo veľkoobjemových lodiach (12.500, 25.000 a 50.000 tonových) a vozia sa do prístavov. Na loď sa nakladajú nakladačmi prípadne veľkoobjemovými lodnými žeriavmi s naberačmi s obojstranne zatvárateľnou lyžicou a pod. Prípadne sú pelety prepravovane do útrob veľkoobjemových lodí pneumatickými systémami. Pri týchto manipuláciách prichádza k poškodeniu vzhľadu peliet. Rozsah poškodenia je predom odhadnutý a teda kupujúci aj predávajúci vedia, s akými prípadnými stratami môžu rátať. Keďže sú pelety prepravené do prístavu a plánuje sa ďalšia manipulácia, sú potrebné presné kalkulácie výhodnosti predaja/nákupu peliet takouto prepravou. Jedine vo väčších objemoch sa preprava loďou oplatí a iba silnejšie spoločnosti si to vedia dovoliť.

Pelety v porovnaní s inými biopalivami - v čom sú lepšie/horšie? Napr. briketa vs. peleta? Pelety oproti briketám majú niekoľko výhod. Napríklad nižší obsah popola, lepšia manipulácia, prípadne skladovanie.

Pelety a rádioaktivita. Sú pelety rádioaktívne? V niektorých prípadoch sa stalo, že na trh boli uvoľnené pelety, ktoré obsahovali miernu rádioaktivitu nameranú v Becquerel na kg (Bq / kg). Pretože drevo, z ktorého boli vyrobené bolo rádioaktívne. Každý štát má pre tolerovanie látok svoju smernicu. Napríklad: talianske právne predpisy (Gazzetta Ufficiale č 203 z 31.8.2000) sa stanovuje hodnotu pre všetky rádionuklidy max. 1BQ / g (alebo 1 000 Bq / kg) (zdroj predchádzajúcich 4. viet: europarl.europa.eu). Platí však, že kvôli takýmto prípadom vznikajú normy a pelety sú väčšinou sledované už pri prejazde hraničnými prechodmi EU špeciálnymi skenermi.

Aké vlastnosti majú pelety na životné prostredie? Pelety majú niekoľko vlastností, ktoré majú vplyv na životné prostredie: Pri spaľovaní sa vytvárajú a uvoľňujú škodliviny do ovzdušia – Emisie (napr. CO2) PopolnatosťRádioaktivita (Zhromaždená v popole) (Niektoré druhy v rámci noriem) Porovnať to môžeme s pitnou vodou. Pitná voda obsahuje tiež látky, ktoré by sme nemali vo veľkom meradle prijímať. Pelety majú relatívne lepšie emisné vlastnosti ako iné materiály použité pri spaľovaní pri vykurovaní. Peleta má nižší obsah emisií CO2 oproti čiernemu či hnedému uhliu. Peleta musí byť vyrobená s usušeného a nespráchniveného či inak poškodeného dreva – musí dosahovať stanovené parametre, aby mohla byť zaradená do niektorej z kvalitatívnych tried. Pri testoch a spalných skúškach v akreditovaných laboratóriách, sa vykonáva certifikácia podľa platných noriem vydaných v EU. Pelety uvoľnené na trh musia tieto normy splňovať.

Biomasa a pelety. Čo to znamená? Termínom biomasa sa z energetického hľadiska označuje akákoľvek hmota organického pôvodu (okrem fosílnych palív) použiteľná pre energetické zhodnotenie. Jedná sa teda o materiál pochádzajúci z obnoviteľných zdrojov. V praxi sa na energetické zhodnotenie používa biomasa vo forme, ako napr. štiepka, drevné pelety, rastlinné brikety a pod.

Pelety a podstielka pre domáce zvieratá. Počuli ste o tom? Pelety sa používajú aj ako hygienicky nezávadná podstieľka najmä pre domáce zvieratá chované v bytoch či domoch. V takýchto prípadoch pelety nahrádzajú textilné či iné materiály.

Pelety ako krmivo pre zvieratá - počuli ste o tom? Pelety sa používajú aj ako krmivo pre zvieratá. V týchto prípadoch sa používajú rastlinné pelety.

Skladovanie peliet. Pelety potrebujú suché prostredie s čo možno najmenšou vlhkosťou aby nedošlo k plesniveniu (hlavne ak sú voľne ložené, alebo v big-bagoch).

Luxusné pelety - počuli ste o tom? Luxusné pelety – takto by sme mohli pomenovať pelety, ktoré boli vyrobené zo zbytkov luxusných (vzácnych) drevín, ako sú napríklad Odum (lat. Chlorophora excelsa), Africký mahagon (lat. Khaya ivorensis, Khaya antotheca - to spôsobuje typickú červenkastú farbu), Sapele (lat. Entandrophragma cylindricum).

Ako iste viete, tieto dreviny v EU nenájdete a teda dovážať tieto „luxusné“ pelety z Afriky je pre EU elektrárne či súkromné firmy neekonomické.

Dovoz z tretích krajín? Oplatí sa dovážať pelety z Afriky, alebo krajín mimo EU? Je to ekonomické? Ekonomické možno áno, ale iba ojedinele vo veľkých objemoch. Doprava a manipulácia sú hlavnými ukazovateľmi ekonomiky pre výpočet výhodnosti dovozu tejto suroviny z tretích krajín. Ďalej aj colné náležitosti a obalové hospodárstvo. Svoju úlohu hrá dovoz vzhľadom k uhlíkovej stope.

Ukrajina a Rusko či iné krajiny bývalého Sovietskeho zväzu a vývoz pelietUkrajina a Rusko sú významnými exportérmi peliet v Európe. Taliansko je zase jedným z hlavných importérov. Poľsko je jedným z hlavných reexportérov peliet.

Masívne dodávky do EU sú tiež z USA a z Kanady, kde sú v jednotlivých prístavoch sklady naviazané na výrobné závody, ktoré dokážu dodávať veľkoobjemové dodávky peliet v desiatkach, až stovkách tisíc ton mesačne. Hlavne do veľkých prístavov ako napríklad Rotterdam, Hamburg a pod.

Pelety a ich používanie podľa krajín v roku 2013 (Zdroj tabuliek nižšie: Wikipedia)

Používanie peliet v krajinách EU v tonách ročne:

Krajiny / množstvo

Spojené kráľovstvo    4 540 000

Dánsko          2 500 000

Holandsko     2 000 000

Švédsko        1 650 000

Nemecko       1 600 000

Belgicko        1 320 000

Vo všeobecnosti má každá krajina svoju normu (napr. DIN, DIN+, ...), podľa ktorej určuje, či pelety môžu byť distribuované na ich trhu.

Pre ukážku uvádzame niektoré normy podľa krajín:

Rakúsko: ÖNORM M1735 (brikety a pelety)

Švédsko: SS 187120 (pelety) and SS 187121 (brikety)

Nemecko: DIN 51731 (brikety a pelety)

Návrh európskej klasifikácie: CEN/TS 14961

Zdroj informácii o normách: www.pelletcentre.info

*Článok bol vytvorený spoločnosťou Komodity Online s.r.o. (všetky práva vyhradené)