Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

PB - Performance Bond

Realizačná záruka

Záruka dodávateľa tovaru (služby), že dodrží svoje záväzky vyplývajúce z kúpnej zmluvy. Väčšinou je vo výške 2% z ceny kupovaného tovaru (zmluvy). Túto záruku vystavuje banka predávajúceho v prospech banky kupujúceho. Často sa používa ako kompenzácia ceny za otvorenie bankového akreditívu kupujúcim. Ak by sa obchod neuskutočnil z chyby dodávateľa, kupujúci by prišiel o peniaze vo výške poplatku jeho banky za otvorenie akreditívu. V takomto prípade má právo použiť realizačnú záruku dodávateľa v plnej výške.

Slovník pojmovASAP - As soon as possibleASWP - Any Safe World PortBCL - Bank Confirmation Letter
BG - Bank GuaranteeBIC - Bank Identifier CodeBlack ListCIF - Cost, Insurance, Freight
D/P (Document Against Payment)DLC (UC600) Dokumentárny akreditívDraf ContractEscrow account
EUR 1FCO - Full Corporate OfferFOB - Free On BoardHong Kong procedure
ICC - International Chamber of CommerceICPO - Irrevocable Corporate Purchase OrderIMFPA Irrevocable Master Fee Protection AgreementIncoterms - International Commercial Terms
LBMA - London Bullion Market AssociationLGD - London Good DeliveryLOI - Letter of IntentMT103 - Message Type 103
MT799 - Message Type 799NCNDA- Non Circumvent and Non-Disclosure AgreementPB - Performance BondPOF - Proof of Funds
POP - Proof Of ProductRDLC - Revolving Documentary Letter of CreditRWA - Ready Willing and AbleSBLC - Stand By Letter of Credit
SCO - Soft Corporate OfferSGS - Société Générale de SurveillanceSPA - Sales and Purchase AgreementSPOT
SWIFTSwiss procedureT2LISCC protokol - certifikát