Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

NCNDA- Non Circumvent and Non-Disclosure Agreement

Dohoda o neobchádzaní a nevyzradení

Dohoda zmluvných strán o tom, že sa nebudú v kontakte s tretími stranami navzájom obchádzať a nebudú tretím stranám vyzrádať dôverné informácie. Táto dohoda je typická pre sprostredkovateľov, ktorí si takouto dohodou poisťujú svoju pozíciu v obchode. V skutočnosti môže byť zložité dovolať sa svojich práv použitím takéhoto dokumentu. Vzor NCNDA si môžete stiahnuť na stránke "Dokumenty na stiahnutie".

Slovník pojmovASAP - As soon as possibleASWP - Any Safe World PortBCL - Bank Confirmation Letter
BG - Bank GuaranteeBIC - Bank Identifier CodeBlack ListCIF - Cost, Insurance, Freight
D/P (Document Against Payment)DLC (UC600) Dokumentárny akreditívDraf ContractEscrow account
EUR 1FCO - Full Corporate OfferFOB - Free On BoardHong Kong procedure
ICC - International Chamber of CommerceICPO - Irrevocable Corporate Purchase OrderIMFPA Irrevocable Master Fee Protection AgreementIncoterms - International Commercial Terms
LBMA - London Bullion Market AssociationLGD - London Good DeliveryLOI - Letter of IntentMT103 - Message Type 103
MT799 - Message Type 799NCNDA- Non Circumvent and Non-Disclosure AgreementPB - Performance BondPOF - Proof of Funds
POP - Proof Of ProductRDLC - Revolving Documentary Letter of CreditRWA - Ready Willing and AbleSBLC - Stand By Letter of Credit
SCO - Soft Corporate OfferSGS - Société Générale de SurveillanceSPA - Sales and Purchase AgreementSPOT
SWIFTSwiss procedureT2LISCC protokol - certifikát