Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

LOI - Letter of Intent

List o prejavení záujmu

Oficiálne prejavenie záujmu o kúpu tovaru (služby) za presne určených podmienok. Kupujúci jasne uvedie, čo chce kúpiť, v akej kvalite, v akom množstve, pri akých dodacích podmienkach a v akej cene. Neexistuje jednoznačný formát takého dokumentu a väčšinou je to na kupujúcom, čo do takéhoto dokumentu uvedie. Čím podrobnejší ale LOI je, tým presnejšiu ponuku môže kupujúci očakávať. Samozrejme v ňom nesmú chýbať atribúty, ktoré dokument LOI obsahovať má, to jest hlavička s kompletnými údajmi na kupujúceho, dátum platnosti a dátum vydania dokumentu, meno zodpovednej osoby, pečiatku, podpis, prípadne prílohy a špecifikácie. Takýto dokument v elektronickej forme by mal byť na hlavičkovom papieri podpísaný zodpovednnou osobou. V prepisovateľnej forme ako napr *.DOC, *.TXT atď by sa takýto dokument vydávať nemal, (pretože počas posielanie prostredníctvom E-mailu môže prísť k zneužitiu a úpravám dokumentu). Akceptovateľný LOI je v *.PDF, alebo preskenovaný *.JPG. Vzor LOI nájdete na stánke komodityonline v časti download.

Slovník pojmovASAP - As soon as possibleASWP - Any Safe World PortBCL - Bank Confirmation Letter
BG - Bank GuaranteeBIC - Bank Identifier CodeBlack ListCIF - Cost, Insurance, Freight
D/P (Document Against Payment)DLC (UC600) Dokumentárny akreditívDraf ContractEscrow account
EUR 1FCO - Full Corporate OfferFOB - Free On BoardHong Kong procedure
ICC - International Chamber of CommerceICPO - Irrevocable Corporate Purchase OrderIMFPA Irrevocable Master Fee Protection AgreementIncoterms - International Commercial Terms
LBMA - London Bullion Market AssociationLGD - London Good DeliveryLOI - Letter of IntentMT103 - Message Type 103
MT799 - Message Type 799NCNDA- Non Circumvent and Non-Disclosure AgreementPB - Performance BondPOF - Proof of Funds
POP - Proof Of ProductRDLC - Revolving Documentary Letter of CreditRWA - Ready Willing and AbleSBLC - Stand By Letter of Credit
SCO - Soft Corporate OfferSGS - Société Générale de SurveillanceSPA - Sales and Purchase AgreementSPOT
SWIFTSwiss procedureT2LISCC protokol - certifikát