Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

LGD - London Good Delivery

Londýnska dobrá dodávka

LBMA v minulosti vytvorili zoznam zlievární, ktorých výrobky budú akceptované na trhu v Londýne bez ďalších otázok. Takéto výrobky mali právo byť označované ako LGD. Aby zlieváreň mohla byť zahrnutá do zonamu LGD musí spĺňať niektoré podmienky, ako napríklad, že musí vykonávať zlievanie zlata a striebra minimálne 3 roky, že musí mať minimálnu ročnú produkciu tehiel a prútov v množstve 10 MT zlata a 50 MT striebra a iné. LBMA má na svojej webovej stránke uverejnený zonam súčasných aj bývalých zlievármi zahrnutých do LGD zoznamu. LGD tak predstavuje štandardné meradlo kvality zlatých a strieborných tehiel a prútov obchodovaných na medzinárodnom trhu.

Slovník pojmovASAP - As soon as possibleASWP - Any Safe World PortBCL - Bank Confirmation Letter
BG - Bank GuaranteeBIC - Bank Identifier CodeBlack ListCIF - Cost, Insurance, Freight
D/P (Document Against Payment)DLC (UC600) Dokumentárny akreditívDraf ContractEscrow account
EUR 1FCO - Full Corporate OfferFOB - Free On BoardHong Kong procedure
ICC - International Chamber of CommerceICPO - Irrevocable Corporate Purchase OrderIMFPA Irrevocable Master Fee Protection AgreementIncoterms - International Commercial Terms
LBMA - London Bullion Market AssociationLGD - London Good DeliveryLOI - Letter of IntentMT103 - Message Type 103
MT799 - Message Type 799NCNDA- Non Circumvent and Non-Disclosure AgreementPB - Performance BondPOF - Proof of Funds
POP - Proof Of ProductRDLC - Revolving Documentary Letter of CreditRWA - Ready Willing and AbleSBLC - Stand By Letter of Credit
SCO - Soft Corporate OfferSGS - Société Générale de SurveillanceSPA - Sales and Purchase AgreementSPOT
SWIFTSwiss procedureT2LISCC protokol - certifikát