Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

Výlisky z repky olejnej pokrutiny

Táto ponuka má obmedzenú platnosť do 20.08.2014
Komodity - Komodity predaj - CDRO Surový repkový olej - Výlisky z repky olejnej pokrutiny
Cena: 215.00 €
Na CMR

Repkové výlisky (v češtine pokrutiny) - zvyšky z repky olejnej pri jej spracovaní k odberu v sklade výrobcu. Vhodné ako krmivo pre zvieratá hlavne pre kravy, teľatá, prípadne výkrm prasiat, býkov, hydiny a pod. Kapacita 200 MT mesačne. Repka z úrody Česká republika a od tých istých pestovateľov. Predáva slovenský subjekt na základe zmluvy s výrobcom v sklade výrobcu EXW. Banka predávajúceho Komerční Banka. Pre Váš záujem o tovar použite objednávku zaslanú na Komodity Online s.r.o. na celé mesačné množstvo 200 MT/mesačne.

EN: Residuals after pressing of rape seeds

This offer has limited validity till August 20, 2014

Cost: 215.00 EUR

Delivery only with VAT (VAT on the top)

Residuals after pressing of rape seeds are available at the warehouse of the producer. Suitable as fodder mainly for cattle, pigs, poultry etc. Capacity is 200 MT monthly. Rape seeds are from the crop in Czech republic from the same farmers. Seller is Slovak company based on the contract with the producer in the warehouse of the producer EXW. Sellers bank is Komercni Banka. In case you are interested in good, send your order to Komodity Online s.r.o. company for the whole monthly 200 MT/monthly.

http://www.komodityonline.com/incoterms-2010/

Volume:

200 MT monthly

Storage place:

Vysocina highlands, Czech republic

Origin:

Czech republic

Packing:

Free loaded

http://www.komodityonline.com/incoterms-2010/
Kapacita:200 MT mesačne
Lokalita:Vysočina Česká Republika
Pôvod:Česká Republika
Balenie:Voľne sypané
Palety:
 Mám záujem o daný tovar - Predbežná objednávka
Objednávka komodít Skryť objednávkový formulár


** V prípade záujmu o iné značky a tovar sme pripravení ho pre Vás zabezpečiť!
** If interested in other brands and products we are ready to prepare it for sale!