Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

CDRO pôvod Česká Republika

Táto ponuka má obmedzenú platnosť do 20.08.2014
Komodity - Komodity predaj - CDRO Surový repkový olej - CDRO pôvod Česká Republika
Cena: 720.00 €
na CMR

Ihneď k odberu na základe zmluvy s výrobcom CDRO a držiteľom ISSC certifikátu s dovozom do krajín PL, SK, HU, AT.

Výrobca dokáže uvoľniť surový repkový olej zo svojho skladu 100 až 400 MT mesačne. Momentálny obsah fosfóru je do 30 ppm, ale priemerne okolo 10-15 ppm. Repka je zo zberu v Českej republike. Tovar je ponúknutý prostredníctvom Slovenskej spoločnosti s dodaním na miesto určenia DAP. Cena hore je vrátane dopravy (vyrátaná 1,40 € krát počet km - napr. do Wroclav = 720€/MT). Pre objednanie tovaru nás môžete kontaktovať v podobe záväznej objednávky zaslanej na Komodity Online s.r.o.

Technické info: Plnenie zhora. Zásobník je na 5 kamiónov. Obsah Koh do 3 mg/kg, bez nečistôt

 

EN: CDRO origin Czech republic

Cost: 720.00 EUR/MT

Available immediately based on contract with the producer of CDRO and holder of ISCC certificate to Poland, Slovakia, Hungary and Austria.

Producer can issue from the storage from 100 to 400 MT monthly. Volume of phosphorus below 30 ppm, but in average 10-15 ppm. Rape seeds are farmed in Czech republic. Goods is offered through Slovak company with delivery DAP. Cost above is including transport (calculated rate 1,40 EUR/km – for example to Wroclav it is 728 €/MT). For orders send your binding order to Komodity Online s.r.o.

Technical information: Loading from above. Storage has got volume for 5 trucks. Content of KoH below 3 mg/kg, free of dirt.

Capacity:

100 - 400 MT/monthly

Area:

DDP Poland, Hungary, Slovakia, Austria

Origin:

Czech republic

Packing:

Truck tanks 25 MT

Kapacita:100 - 400 MT/mesačne
Lokalita:DDP Poľsko, Maďarsko, Slovensko, Rakúsko
Pôvod:Česká Republika
Balenie:Autocisterny 25 MT
Palety:
 Mám záujem o daný tovar - Predbežná objednávka
Objednávka komodít Skryť objednávkový formulár


** V prípade záujmu o iné značky a tovar sme pripravení ho pre Vás zabezpečiť!
** If interested in other brands and products we are ready to prepare it for sale!