Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

ISCC protokol - certifikát

ISCC (International Sustainability Carbon Certification) je certifikátom vydávaným pre pestovateľov, výrobcov a obchodníkov s plodinami, biomasou a biopalivami. ISCC protokol potvrdzuje, že pri výrobe a doprave biokomponentov boli splnené kritéria udržateľnosti. Ide o potvrdenie o tom, aby pri spaľovaní dodávaného paliva vznikalo menej emisií oxidu uhličitého ako spaľovaním čistých štandardných palív (nafty, benzín), aj keď sa na výpočet použije súčet emisií uvoľnených do ovzdušia pri jeho výrobe a distribúcii. ISCC certifikát má platnosť jeden rok.

ISCC protokol je v súlade so smernicou Európskej únie o podpore a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov - 2009/28/ES, 2009/30/ES. Zmyslom tohto nariadenia je to, aby sa  v EU distribuovala biomasa a biopalivá splňujúce kritéria udržateľnosti, teda s nižšími negatívnymi vplyvmi na životné prostredie.

Slovník pojmovASAP - As soon as possibleASWP - Any Safe World PortBCL - Bank Confirmation Letter
BG - Bank GuaranteeBIC - Bank Identifier CodeBlack ListCIF - Cost, Insurance, Freight
D/P (Document Against Payment)DLC (UC600) Dokumentárny akreditívDraf ContractEscrow account
EUR 1FCO - Full Corporate OfferFOB - Free On BoardHong Kong procedure
ICC - International Chamber of CommerceICPO - Irrevocable Corporate Purchase OrderIMFPA Irrevocable Master Fee Protection AgreementIncoterms - International Commercial Terms
LBMA - London Bullion Market AssociationLGD - London Good DeliveryLOI - Letter of IntentMT103 - Message Type 103
MT799 - Message Type 799NCNDA- Non Circumvent and Non-Disclosure AgreementPB - Performance BondPOF - Proof of Funds
POP - Proof Of ProductRDLC - Revolving Documentary Letter of CreditRWA - Ready Willing and AbleSBLC - Stand By Letter of Credit
SCO - Soft Corporate OfferSGS - Société Générale de SurveillanceSPA - Sales and Purchase AgreementSPOT
SWIFTSwiss procedureT2LISCC protokol - certifikát