Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

FCO - Full Corporate Offer

Úplná firemná ponuka

Záverečná a záväzná forma obchodnej ponuky firmy - dodávateľa. V tejto ponuke sa jasne definuje kto a za akých podmienok ponúka tovar. O aký tovar - komoditu ide, kedy vie byť tovar k dispozícii pre klienta, čo je súčasťou tovaru, aké balenie tovar má, aké má rozmery, prípadne iné parametre, ktoré definujú tovar. V FCO ponuke sa zároveň uvádza cena tovaru, podmienky obchodu - procedúra. Presnejšie to definuje zmluva - draft kontrakt. Vzor FCO si môžete pozrieť na stránke dokumenty na stiahnutie.

Slovník pojmovASAP - As soon as possibleASWP - Any Safe World PortBCL - Bank Confirmation Letter
BG - Bank GuaranteeBIC - Bank Identifier CodeBlack ListCIF - Cost, Insurance, Freight
D/P (Document Against Payment)DLC (UC600) Dokumentárny akreditívDraf ContractEscrow account
EUR 1FCO - Full Corporate OfferFOB - Free On BoardHong Kong procedure
ICC - International Chamber of CommerceICPO - Irrevocable Corporate Purchase OrderIMFPA Irrevocable Master Fee Protection AgreementIncoterms - International Commercial Terms
LBMA - London Bullion Market AssociationLGD - London Good DeliveryLOI - Letter of IntentMT103 - Message Type 103
MT799 - Message Type 799NCNDA- Non Circumvent and Non-Disclosure AgreementPB - Performance BondPOF - Proof of Funds
POP - Proof Of ProductRDLC - Revolving Documentary Letter of CreditRWA - Ready Willing and AbleSBLC - Stand By Letter of Credit
SCO - Soft Corporate OfferSGS - Société Générale de SurveillanceSPA - Sales and Purchase AgreementSPOT
SWIFTSwiss procedureT2LISCC protokol - certifikát