Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

DLC (UC600) Dokumentárny akreditív

Documentary Letter of Credit

Dokumentárny akreditív

Bankový platobný nástroj, ktorý vystavuje banka kupujúceho v prospech banky predávajúceho. Ak predávajúci splní podmienky určené v texte akreditívu, banka kupujúceho mu uhradí dohodnutú sumu. Dokumentárne akreditívy bývajú rôznych druhov. Najčastejšie sa používa tzv. neodvolateľný (irrevocable) akreditív - IDLC, ktorý po jeho  vystavení až do doby jeho trvania nemôže banka kupujúceho odvolať. Tým vzniká istota pre predávajúceho, že ak dodá dohodnutý tovar (službu) za dohodnutých podmienok, dostane zaplatenú dohodnutú sumu. Ak predávajúci nie je priamy majiteľ tovaru, ale tovar od niekoho kupuje a hneď ďalej predáva (ale na kúpu nemá vlastné prostriedky), požaduje od kupujúho tzv. prevoditeľný (transferrable) akreditív - TDLC. Po jeho vystavení bankou kupujúceho ho predávajúci prevedie v prospech banky skutočného majiteľa/producenta tovaru. Akreditív je možné previesť iba 1 krát. Ak teda predávajúci požaduje od kupujúceho vystaviť prevoditeľný akreditív, kupujúci vie, že predávajúci nie je skutočný majiteľ tovaru. Obdobou prevoditeľného akreditívu je aj tzv. deliteľný (divisible) akreditív. Ten môže byť rozdelený tak, že platbu dostanú dva alebo viaceré subjekty. Jednotlivé prívlastky dokumentárnych akreditívov je možné aj kombinovať. Teda akreditív môže byť zároveň neodvolateľný aj prevoditeľný - ITDLC.

Slovník pojmovASAP - As soon as possibleASWP - Any Safe World PortBCL - Bank Confirmation Letter
BG - Bank GuaranteeBIC - Bank Identifier CodeBlack ListCIF - Cost, Insurance, Freight
D/P (Document Against Payment)DLC (UC600) Dokumentárny akreditívDraf ContractEscrow account
EUR 1FCO - Full Corporate OfferFOB - Free On BoardHong Kong procedure
ICC - International Chamber of CommerceICPO - Irrevocable Corporate Purchase OrderIMFPA Irrevocable Master Fee Protection AgreementIncoterms - International Commercial Terms
LBMA - London Bullion Market AssociationLGD - London Good DeliveryLOI - Letter of IntentMT103 - Message Type 103
MT799 - Message Type 799NCNDA- Non Circumvent and Non-Disclosure AgreementPB - Performance BondPOF - Proof of Funds
POP - Proof Of ProductRDLC - Revolving Documentary Letter of CreditRWA - Ready Willing and AbleSBLC - Stand By Letter of Credit
SCO - Soft Corporate OfferSGS - Société Générale de SurveillanceSPA - Sales and Purchase AgreementSPOT
SWIFTSwiss procedureT2LISCC protokol - certifikát