Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

Cukor ICUMSA 45

O ČOM JE VLASTNE REČ?

Cukor Icumsa 45 domáce použitieICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis). Čo ICUMSA teda znamená? 'Medzinárodná komisia pre jednotné metódy analýzy cukru'  Táto komisia je medzinárodným orgánom, ktorý riadi a štandardizuje postupy merania cukru. Tento akronym (skratka) ja takisto používaná pre rôzne ďalšie stupne cukru ako napríklad ICUMSA 45. Keďže surový cukor prechádza procesom rafinovania a očisťovania od nečistôt a baktérií je ICUMSA 45 považovaná za cukor, ktorý je bezpečný pre bežné použitie a preto sa aj najviac využíva.

Tento cukor ponúkame na predaj a zároveň ho aj dopytujeme od veľkoodberateľov, cukrovarov a obchodníkov s cukrom vo všetkých štátoch EU, ale prevažne Poľsko, Maďarsko, Česká Republika a Slovensko.

OBCHODOVANÉ DRUHY CUKRU PROSTREDNÍCTVOM NAŠICH OBCHODINÍKOV:

Poľsko - Krajowa Spólka Cukrowa (25kg, 50kg), Nordzucker Polska s.a.(25kg), Sudzucker Królewski (50kg), Pfeifer&Langen (25kg),

Chorvatsko - Viro (50kg), Sladorana (50kg),

Srbsko - Jowisz (50kg), Sunoko (50kg)...

Tovar je možné podľa požiadavok klienta dodať v balení  big-bag (á 1.000 kg), alebo aj v 1 kg balení.

Ne webovej stránke www.komodityonline.com nájdete aktuálne ponuky a stav ponúkaného tovaru (v tomto prípade cukru), ktorý sa nachádza v skladoch našich dodávateľov, alebo dodávatelia vedia deklarovať, že vedia zabezpečiť spomínané množstvo k určitému dátumu. Tovar je vo väčšine prípadov balený v 50 kg papierových vreciach s podtlačou, prípadne v 25 kg baleniach. Alebo je tovar balený v polypropylénových (PP) vreciach. Cukor je dodávaný štandardne na EURO paletách na výmenu, alebo po dohode je možne dodať jednorazové palety, prípadne ich vykompenzovať zálohovou, či jednorazovou platbou za palety.

PONUKA CUKRU

Ponúkame dodávky cukru kryštál ICUMSA 45 iba v kamiónových odberoch od 23-24 ton na jednom kamióne a len dlhodobé – min. mesačné zmluvy, či kontrakty!

Tovar dodávame na základe záväznej a neodvolateľnej objednávky, ktorú dostaneme od kupujúceho na jeho firemnom hlavičkovom papieri, prípadne objednávky, ktorá obsahuje všetky identifikačné údaje kupujúceho tak, ako ich vyžadujú finančné a daňové úrady jednotlivých členských štátov EU.

Dôležitou skutočnosťou, ktorá ovplyvňuje celkovú fakturovanú sumu je, či kupujúci a predávajúci sú alebo nie sú platcovia DPH, či majú sídlo v rovnakej krajine a v ktorej krajine sa nachádza miesto plnenia. V zásade platí, že ak je predávajúci platca DPH, ku cene za tovar pripočíta na faktúre aj DPH (v SR je to 20%, v ČR je to 14%). Výnimkou je len prípad, ak kupujúci tiež je platca DPH, ale má sídlo v inej krajine ako predávajúci a miestom plnenia nie je krajina predávajúceho. Tovar je teda určený na vývoz.

MOŽNOSTI OBCHODOVANIA S CUKROM

Vítame investorov, ktorý chcú reálne zhodnotiť prostriedky prostredníctvom fyzického obchodovania s cukrom, kde vieme pripraviť investičný zámer a aj ho spoločne s našimi partnermi a investorom realizovať. Ak zvažujete investovať do stabilnej komodity, akou cukor rozhodne je, potom nás môžete kontaktovať. Sme pripravení zakúpiť kvóty pre dovoz cukru z tretích krajín.

Vítame akýchkoľvek partnerov, ktorí hľadajú dodávateľov reálneho tovaru – cukru ICUMSA 45, od ktorých však požadujeme preukázať (pred zaslaním prvej záväznej objednávky) finančné prostriedky na zakúpenie tovaru.

REALIZÁCIA OBCHODU S CUKROM

S klientom sa dohodneme vždy odber prvého/vých pilotných kamiónov, na ktorých si obidvaja partneri (kupujúci a predávajúci) vyskúšajú vzájomnú spoluprácu, ktorá je podmienená dodaním tovaru na jednej strane a úhradou (zaplatením) za tovar na strane druhej.

PLATBA ZA TOVAR

Platby sa za tovar sa vo väčšine prípadov vykonávajú formou prevodu ON-LINE medzi dvomi účtami v rámci jednej banky, prípadne dvomi rôznymi bankami (v takomto prípade trvá platba dlhšie), vo chvíli, keď je tovar naložený na kamióne, skontrolovaný a „prechádza“ na nového majiteľa. Až keď nový majiteľ – kupujúci - tovaru príjme všetky potrebné doklady (CMR, dodací list, faktúru, certifikát na cukor...- tieto doklady dostáva niekedy vodič kamiónu), a predchádzajúci majiteľ – predávajúci - príjme na svojom účte v banke finančné prostriedky za tovar , potom môžeme povedať, že sa obchod s cukrom uskutočnil.