Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

CDRO – surový repkový olej

Repka olejná - produkt na výrobu biopaliva - MERO a CDRO

Čo je CDRO?

Čo CRDO alebo CDRO znamená? S akými výrazmi na pomenovanie surového repkového oleja ste sa mohli stretnúť?

CDRO=CRDO – z angličtiny Crude Degummed Rapeseed Oil alebo Crude Rapeseed Degummed Oil znamená Surový „vyčistený“ repkový olej. Pri procese čistenia sa pridávaním rôznych aditív olej zbavuje niektorých nežiadúcich zložiek, ako sú vosky, fosfáty a iné nečistoty.

Príklad technických noriem používaných v EU: DIN 51605, DIN 51605–10, ...

Z čoho sa CDRO vyrába?

CDRO je produkt vyrábaný z repky olejnej (Brassica napus), ktorá je mimochodom jednou z najstarších plodín v strednej Európe. Dnes sa repka olejná  využíva hlavne na výrobu olejov a už spomínanej bio – nafty pre spaľovacie motory, výrobu peletiek ako fytopalivo a v malej miere sa používa na výrobu kozmetických výrobkov, ale to je už iná téma.

Produkty repky olejnej sú jedným z alternatívnych palív, ktoré nezanechávajú po sebe škodlivé spaliny a iné látky negatívne ovplyvňujúce kvalitu ovzdušia a ozónovú vrstvu Zeme. Je možné povedať, že patrí medzi plodiny, ktorých využívanie minimálnym spôsobom ubližuje Zemi. Možno aj preto sa pre výrobu peletiek alebo používanie repkového semena na výrobu biomasy dajú prostredníctvom rôznych organizácii získať dotácie.

Ktoré krajiny vyrábajú CDRO?

Prakticky všetky, kde sa pestuje repka olejná. Ale lídrami sú Čína, Malajzia, Rusko, Ukrajina a Kanada. Na Slovensku a v Českej Republike sa CDRO (Surový repkový olej) vyrába len v malej miere, čo vyplýva z možností v akých sa u nás pestuje repka olejná, aké sú podmienky pre pestovateľov a ako sa CDRO spracováva.

GMO – Geneticky Modifikované Organizmy

Na Slovensku platí: Čo som vypestoval sám, to mám pod kontrolou, inými slovami: „Aký gazda – také zemiaky“.  Niektoré veľkoobchodné siete  a aj priami odberatelia chcú k výrobku preukázať, že výrobok nie je GMO. Môže to byť označené napr. takto: „Surový repkový olej nie je vyrobený z GMO“ - Geneticky Modifikované Organizmy. CDRO spĺňa podmienky na základe HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - analýza nebezpečenstiev a metóda kritických kontrolných bodov) bezpečnosť pred mechanickými, toxickými, chemickými alebo fyzikálnymi kontamináciami, podľa zásad potravinového kódexu SR.

Na čo sa CDRO používa a prečo je CDRO také žiadané?

Bionafta - MERO, oleje, biomasa v podobe peletiek (PELETKY), v malej miere kozmetika, ...

Z CDRO sa esterifikáciou vyrába MERO tento akronym znamená (metylester repkového oleja), V češtine je používaný výraz MEŘO (Metylester řepkového oleje), či FAME v angličtine (Fatty Acid Methyl Esther). Teda MERO sa používa v automobilovom priemysle čoraz viac ako neoddeliteľná  súčasť palív do vznetových motorov nákladných a osobných automobilov a poľnohospodárskych strojov, ako aj iných vznetových spaľovacích motorov.  Komodita MERO je na trhu Európskej únie veľmi  žiadaná a to hlavne v Nemecku, Rakúsku... , kde si MERO čoraz viac klientov obľúbilo a nečudo, že rok čo rok stúpa dopyt po tejto komodite. Používaný pomer bionafty vo finálnej motorovej nafte je od 2% do 20%. Legislatíva EU určuje pomer, v ktorom je bionafta zmiešavaná s klasickou naftou a tým vzniká motorová nafta bežne predávaná na čerpacích staniciach. V roku 2012 by mal byť podľa Ministerstva hospodárstva SR pomer biopalív na trhu minimálne na úrovni 3,9%. Podľa TASR bol v roku 2011 reálny podiel biozložiek v palivách predávaných v SR na úrovni 4,45%.

Podmienky pre možnosť obchodu s overenými rafinériami nájdete na tejto stránke:

PREDAJ CDRO PONUKA (všeobecný popis)