Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

ASWP - Any Safe World Port

Ktorýkoľvek bezpečný svetový prístav

Miesto určenia ASWP sa pomerne často vyskytuje v ponukách alebo dopytoch na tovar. Žiaľ, jeho reálnosť je veľmi diskutabilná. Doslovne totiž znamená, že tovar má / môže byť  dodaný do ktoréhokoľvek bezpečného svetového prístavu. Podmienka bezpečnosti je zrejmá - nikto zrejme nebude chcieť dodať tovar do krajiny, kde aktuálne prebieha vojenský konflikt (ak ak áno, tak za úplne inú cenu). Ide o to, že ak niekto dopravuje tovar napríklad z Brazílie do Číny, cena dopravy bude logicky výrazne vyššia ako cena dopravy z Brazílie do Španielska. Aj v prípade malej lode (12.500 MT) môže byť rozdiel v cene dopravy aj niekoľko stoviek USD. Preto ak niekto tvrdí, že dodá tovar a dodaciu podmienku určí ako ASWP, zrejme nemá presnú predstavu o cene samotnej dopravy. Ak mu dopravca poskytne cenu do vzdialeného prístavu ale doprava bude len do blízkeho prístavu, vtedy zbytočne predražuje cenu celej dodávky (a teda môže prísť o kupujúceho). Ak by ale cenu dipravy do blízkeho prístavu ponúkol bezo zmeny aj do vzdialeného prístavu, mohlo by to pre neho znamenať výraznú finančnú stratu. Preto je rozumnejšie neuvádzať prístav určenia osnačením ASWP, ale uviesť radšej presný prístav.

Slovník pojmovASAP - As soon as possibleASWP - Any Safe World PortBCL - Bank Confirmation Letter
BG - Bank GuaranteeBIC - Bank Identifier CodeBlack ListCIF - Cost, Insurance, Freight
D/P (Document Against Payment)DLC (UC600) Dokumentárny akreditívDraf ContractEscrow account
EUR 1FCO - Full Corporate OfferFOB - Free On BoardHong Kong procedure
ICC - International Chamber of CommerceICPO - Irrevocable Corporate Purchase OrderIMFPA Irrevocable Master Fee Protection AgreementIncoterms - International Commercial Terms
LBMA - London Bullion Market AssociationLGD - London Good DeliveryLOI - Letter of IntentMT103 - Message Type 103
MT799 - Message Type 799NCNDA- Non Circumvent and Non-Disclosure AgreementPB - Performance BondPOF - Proof of Funds
POP - Proof Of ProductRDLC - Revolving Documentary Letter of CreditRWA - Ready Willing and AbleSBLC - Stand By Letter of Credit
SCO - Soft Corporate OfferSGS - Société Générale de SurveillanceSPA - Sales and Purchase AgreementSPOT
SWIFTSwiss procedureT2LISCC protokol - certifikát